Gratis locatie aanmelden
from
Uitgebreid zoeken

> Alles wissen
Officieel rijksmonument: Ja
Remove
Soort gebouw
Soort gelegenheid
Aantal personen
Prijs vanaf
Ligging
Wij hebben 358 locatie(s) voor u gevonden.
Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Joriskerk
Britswerd
Het terpdorp ligt even ten noordwesten van het vanwege de mummies veel bekendere Wiuwert. In Britswerd staat de 12e eeuwse Sint...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Vituskerk
Finkum
Feinsum (Finkum) is waarschijnlijk ontstaan rond een buitenverblijf van het klooster Mariëngaarde in Hallum. In Finkum staat de 13e eeuwse Sint...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Mariakerk
Foudgum
Langs de weg tussen Dokkum en Holwerd ligt het prachtige terpdorp Foudgum. In Foutdum ligt de Romaanse...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Genum
Ginnum
De kerk ligt op een zeer terprest die dateert uit de IJzertijd, vlak buiten de bebouwing. Ten noorden en oosten van de kerk is nog een deel van de ringweg te...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Goingarijp
Goingarijp
De voormalige Hervormde Kerk ligt in Goingarijp. De naam Goingarijp is afgeleid van Goai (een persoonsnaam), gea (dorp) en ryp (strook). Goingarijp ligt aan het...

Kerken
 | 100 - 250 personen

Sint Annakerk
Hantumhuizen
Hantumhuizen is een dorp ontstaan in de middeleeuwen. De kerk licht vlak daarbuiten op een restant van de oorspronkelijke...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

De Kapelle
Haskerdijken
De kerk wordt verhuurd aan beeldend kunstenaar mevrouw Tineke Boon-Fischer uit Heerenveen, die de kerk gebruikt als atelier en expositieruimte. In het winterseizoen...

Kerken
 | 100 - 250 personen

Sint Nicolaaskerk
Hijum
De Sint Nicolaaskerk ligt in Hijum. Het dorp is ontstaan op een oude kwelderwal. Rond 1900 is de terp waar de kerk op staat voor een groot gedeelte...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Hogebeintum
Hegebeintum
De kerk ligt op de hoogste terp van Fryslân, in de jaren 1896-1905 afgegraven. Vanaf de terp hebt u een fraai uitzicht over het vlakke land met rondom de...

Kerken
 | 250 - 400 personen

Willibrorduskerk
Holwerd
Dit is de profielpagina van de Grote of Sint Willibrorduskerk. De grote kerk ligt aan de rand van het dorp. De kerk dateert van 1776 -...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Radboudkerk
Jorwerd
Welkom op de profielpagina van de kerk van Jorwerd. De kerk van Jorwert wordt zo nu en dan gebruikt door de protestantse streekgemeente Westerwird. Buiten die uren...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Petruskerk
Jouswier
Jouswier heeft vroeger een paar stinsen gekend, maar die zijn voor 1800 al afgebroken. Het ligt ten noordoosten van Dokkum en ten zuidoosten van Metslawier. De kerk...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Thomaskerk
Katlijk
De Thomaskerk ligt in Katlijk. De geschiedenis van Katlijk gaat terug tot in de dertiende eeuw. Het is bekend dat er in 1254 een kapel stond, waarna langzaam een...

Kerken
 | 100 - 250 personen

Kerk van Kortezwaag
Gorredijk
Welkom op de profielpagina van de kerk van Kortezwaag. Het kerkje van Kortezwaag wordt enkele keren per jaar gebruikt voor trouw- en rouwdiensten. De Plaatselijke...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Gertrudiskerk
Lichtaard
Halverwege Ferwert en Dokkum ligt nog net in de gemeente Ferwerderadiel het terpdorp Lichtaard op een oeroude oeverwal. In Lichtaard staat de 16e eeuwse...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Hippolytuskerk
Olterterp
Welkom op de profielpagina van de Sint Hippolytuskerk in Olterterp. Olterterp ligt ten oosten van Beetsterzwaag. De kerk wordt als expositieruimte gebruikt maar is...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Nicolaaskerk
Oostrum
Het dorp ligt vlakbij Dokkum. Het is gebouwd op een middeleeuwse terp van 4,5 meter hoogte boven NAP. De terp is deels afgegraven. Op de terp staat deze...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Gertrudiskerk
Peins
Dit is het profiel van de Sint Gertrudiskerk in Peins. Het dorp Peins ligt op een oude oeverwal even ten noordoosten van Franeker, vanuit Franeker te bereiken via...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Johannes de Doperkerk
Raard
De terp met daarop het oude dorp is deels afgegraven en dit kan men aan de noordkant heel duidelijk zien. Op het overgebleven deel van de terp staat de...

Kerken
 | 100 - 250 personen

Doarpstsjerke
Rottevalle
In het centrum van het pas in de zeventiende eeuw als veenkolonie ontstane dorp Rottevalle staat de voormalige hervormde kerk op een verhoogd kerkhof dat nog steeds...