Gratis locatie aanmelden
from
Uitgebreid zoeken

> Alles wissen
Officieel rijksmonument: Ja
Remove
Soort gebouw
Soort gelegenheid
Aantal personen
Prijs vanaf
Ligging
Wij hebben 358 locatie(s) voor u gevonden.
Kerken
 | Minder dan 100 personen

Scheemder Kerk
Scheemda
Toen in 1509 de Dollard weer eens overstroomde besloten de bewoners het gehele dorp anderhalve kilometer naar het noorden te verplaatsen. De kruiskerk werd...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Solwerd
Solwerd
De eerste kerk van Solwerd werd al in 1536 gesloopt na een hevige brand en het is onbekend hoe lang deze heeft gestaan. Na twee eeuwen werd er een nieuwe kerk...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Joriskerk
Stitswerd
Dit oorspronkelijk 13e eeuwse okergeelkleurig kerkje staat op de rand van een wierde. Gedekt met een schilddak met bovenop een dakruiter met ingesnoerde spits....

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Onze Lieve Vrouwenkerk
Tinallinge
Bij de ingebruikname lang geleden was een vertegenwoordiger van de de bisschop van Münster aanwezig. Als teken van wijding zijn wijdingskruizen aangebracht....

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Tolbert
Tolbert
Veel in deze kerk herinnert aan de bewoners van Auwemahuis en Harkema. De 17e eeuwse herenbanken bijvoorbeeld, en de verschillende zerken in het schip en koor. Op...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Dionysiuskerk
Uithuizen
De kerk wordt vaak Jacobi-kerk genoemd, naar apostel Jacobus de Meerdere. Vermeldingen in de oudste geschriften wijzen echter op een patrocinium van Dionysius. De...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Uitwierde
Uitwierde
De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente Uitwierde. Tijdens W.O.II liep de kerk zware schade op, maar deze werd in 1948 hersteld. Sinds 2011 is de toren een...

Kerken
 | 100 - 250 personen

Kerk van Usquert
Usquert
Neogotiek op het eerste gezicht. Dit komt vooral door de fors uitgevallen toren, de blokvormige bepleistering en de afwerking van de spitsboogramen. De oorsprong...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Vierhuizen
Vierhuizen
Deze tufstenen kerk is vele malen aangepast, verbouwd en meerdere keren van de ondergang gered. Nu is het een rechtgesloten zaalkerkje met vergrote rondboogvensters...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Sint Gangulfuskerk
Visvliet
De vis is volop aanwezig in deze kerk: op een van de windvanen, op de preekstoel en op de lessenaar. Het christelijke symbool is ook het symbool van het voormalig...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

t Marnehoes
Wehe Den Hoorn
De geschiedenis van deze voormalige kerk is verbonden met de familie Tjarda van Starkenborgh. Een van de telgen gaf in 1656 opdracht voor de verhoging van de toren...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Andreaskerk
Westeremden
De huidige kerk is het overblijfsel van een oorspronkelijk laatromaanse kruiskerk. Sporen van de zuidelijke dwarsarm zijn nog te vinden in de buitengevel. In de...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Westernieland
Westernieland
Een rechtgesloten zaalkerk met een fraai interieur. De kerk heeft een blauwe balkenzoldering; de balken dateren uit verschillende...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Mariakerk
Westerwijtwerd
Westerwijtwerd wordt in een kloosterlijst uit begin 10e eeuw genoemd als "Widuvurd''. De naam verbastert later in Wietwerd en uiteindelijk Westerwijtwerd. De...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Wirdum
Wirdum
Ondanks de vergrote romaanse vensters in de zuid en oostwand is de romaanse bouwwijze nog duidelijk te herkennen. In de noordmuur, en dat is vrij bijzonder, is een...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Wittewierum
Wittewierum
In 1211 schonken de inwoners van Wierum hun dorpskerk aan kloostergemeenschap Romerswerf. De nog bestaande kroniek van Klooster Bloemhof vertelt uitvoerig over deze...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Woltersum
Woltersum
Het interieur van deze kerk ademt de sfeer van de 19e eeuw met enkele onderdelen uit vroeger tijden. Het opmerkelijkste interieurstuk is de kansel uit 1530 waarvan...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Zuidwolde
Zuidwolde
Dit is een van de oudste kerken in de provincie. Deels tufsteen en deels baksteen. De zichtbare romaanse kenmerken zitten in de toren: nissen in verschillende...

Kerken
 | Minder dan 100 personen

Kerk van Zuurdijk
Zuurdijk
In 1849 werd dit van oorsprong 13e eeuwse zaalkerkje grondig verbouwd waarbij veel van haar middeleeuwse karakter verloren ging. Oorspronkelijk waren er gemetselde...

Overig
 | Minder dan 100 personen

Folkingestraat Synagoge
Groningen
Vooral het interieur laat het karakter van dit gebouw zien. Het ontwerp is deels ontleend aan de synagoge van Semper in Dresden. Opvallend is het grote ronde...