Gratis locatie aanmelden
from
Uitgebreid zoeken

Maria van Jessekerk
Delft
X
Voornaam: *
Achternaam: *
E-mail: *
Straatnaam: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoonnummer: *
Aantal personen: *
Datum: *

Om spam te voorkomen vragen wij u het nummer in te vullen.

24
: *

* Verplichte velden

Maria van Jessekerk

Delft

Maria van Jessekerk
Burgwal 20
2611 GJ Delft

Contactpersoon
Secretariaat

T: 015-2151050
W: www.rkdelft.nl
Printen
Route plannen
Delen
 • De Maria van Jessekerk is de binnenstadskerk van de parochie, en ook de oudste. De kerk is een ontwerp van Everard Margry, leerling van de bekende architect Pierre Cuypers. Het rijke interieur is grondig gerestaureerd. Bezienswaardig zijn onder meer de wandschilderingen, de ramen en het Maarschalkerweerdorgel.
  • Algemeen
  • Plaats: Delft
  • Soort gebouw: Kerken
  • Aantal personen: 750 - 1000
  • Prijs vanaf: € 600 - € 750
  • Soort gelegenheid: Cultureel, Overige,
  • Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
  • Ligging: Stadscentrum
  • Aantal ruimtes: 4 of meer
  • Officieel rijksmonument: Ja

 • Lees hier meer over de mogelijkheden en voorwaarden wat betreft verhuur.

   • Fotoreportage
   • Organist / pianist
   • Keuken
   • Krachtstroom
   • Orgel
   • Verwarming
   • Rolstoeltoegankelijk

 • De Maria van Jessekerk staat op de plek waar in de tijd van de reformatie de Papenhoek ontstond, een wijk waar alleen katholieken woonden. In 1572 koos het Delftse stadsbestuur voor het protestantisme en werden andere religies zoals de Rooms-katholieke Kerk, maar ook de Lutherse en de Doopsgezinde kerk verboden. In de praktijk werden ze echter gedoogd. De Hippolytuskerk en de Ursulakerk werden protestants en werden voortaan de Oude en de Nieuwe Kerk genoemd. De Delftse katholieken verzamelden zich in het wijkje dat werd begrensd door de Burgwal, de Oude Langedijk en de Jacob Gerritstraat. Vieringen werden gehouden in schuilkerkjes in woonhuizen. Vanaf 1677 is er sprake van een statie gewijd aan Sint Jozef en bediend door paters jezuïeten. Schuilkerk (1733) In 1733 lukte het de jezuïeten om een klein kerkje te bouwen dat niet zichtbaar was vanaf de straat, een belangrijke voorwaarde bij het gedogen. Waarschijnlijk stond deze kerk op de plek van het westertransept van de huidige kerk, waar toen een binnenplaats was. Deze kerk werd gewijd aan Sint Jozef. Waarom deze heilige is uitgekozen is niet duidelijk. Toen de jezuïetenorde in 1773 werd opgeheven, namen de franciscanen de statie over. Waterstaatskerk (1834-1837) Het altaarstuk De aanbidding van de herders uit de oude waterstaatskerk hangt nu in het oostertranscept. Na de Franse tijd kwam er meer tolerantie en in 1837 werd er een waterstaatskerk gebouwd die wèl zichtbaar was vanaf de straat, met de hoofdingang aan de Oude Langedijk. Het ontwerp kwam van de Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams (1778-1846). Het werd een neoclassicistisch gebouw. De kerk was georiënteerd op het oosten en had zodoende een lange zijde langs de Oude Langedijk. Halverwege deze zijde was het portaal waar vier zuilen een timpaan droegen. Het portaal werd bekroond met een kleine vierkante klokkentoren. Voor boven het hoogaltaar schilderde Antoon Van Ysendyck een altaarstuk voorstellende de aanbidding van de herders. In 1921 is dit schilderij in de latere kerk gehangen in het oostertranscept. Neogotische kerk (1875-1882) De emancipatie van de Nederlandse katholieken gaat door. De godsdienstvrijheid werd definitief met de grondwet van 1848. Maar tot 1875 blijft kerkenbouw een zaak van de overheid, wat overigens ook betekent dat Waterstaat meebetaalt aan de bouw. Na 1875 wordt deze regeling afgeschaft en is ieder kerkgenootschap vrij om zijn eigen kerken te bouwen. In een recordtempo en in zeer groten getale worden er katholieke kerken gebouwd, vaak in neogotische stijl, die verwees naar de bouwstijl van vóór de reformatie. Daarbij streefde men vaak naar een kerkgebouw dat groter, hoger en mooier was dan het protestante kerkgebouw. Dat plan hadden de franciscanen ook in gedachten voor Delft. Zij wilden bijna de hele Papenhoek gebruiken om de nieuwe kerk te bouwen. Dat werd tegengehouden omdat de daar naastgelegen Nieuwe Kerk dan zowel letterlijk als figuurlijk in de schaduw zou komen te staan. Wel kregen ze een stuk grond aan de Burgwal dat aansloot aan de grond van de Jozefkerk. In 1875 al werd de eerste steen gelegd van het eerste gedeelte van de kerk, namelijk het portaal (voorlopig zonder torenspitsen) aan de Burgwal met het gedeelte tot het dwarsschip. Dit gedeelte werd in 1877 ingezegend en in gebruik genomen. De oude waterstaatskerk werd afgebroken en tussen 1878 en 1880 werd de neogotische kerk voltooid, inclusief de torenspitsen. De twee torens bij het voorportaal zijn een subtiele verwijzing naar de torens van Oude en de Nieuwe Kerk. In 1882 werd uiteindelijk de volledige kerk ingewijd. Hernoeming tot Maria van Jessekerk Elders in de binnenstad werd nog een neogotische kerk gebouwd: de dekenale kerk gewijd aan Sint Hippolytus, de patroon van Delft en vroeger de patroon van de Oude Kerk. Dit kerkgebouw kon qua omvang wél tippen aan de twee grote middeleeuwse kerken. En de toren zou nèt iets hoger worden dan die van de Nieuwe Kerk. Die toren is echter nooit afgebouwd. Toen het aantal kerkgangers in de jaren zestig drastisch afnam, werd besloten de Hippolytuskerk af te breken. De parochiegemeenschap werd in 1971 samengevoegd met die van de Jozefkerk en deze werd hernoemd tot de Maria van Jessekerk. Sinds begin jaren '90 had een grootscheepse restauratie van het kerkgebouw plaats, die in 2007 werd afgesloten. Het bijzonder rijke interieur is sinds het begin van de twintigste eeuw vrijwel onveranderd gebleven.

Jom Social Featured Photos

SuperEvents

Nog geen activiteiten

Maria van Jessekerk Delft heeft nog geen activiteiten geplaatst...