Gratis locatie aanmelden
from
Uitgebreid zoeken

Woudtse Kerk
Schipluiden
X
Voornaam: *
Achternaam: *
E-mail: *
Straatnaam: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoonnummer: *
Aantal personen: *
Datum: *

Om spam te voorkomen vragen wij u het nummer in te vullen.

94
: *

* Verplichte velden

Woudtse Kerk

Schipluiden

Woudtse Kerk
't Woudt 25
2636 HD Schipluiden

Contactpersoon
Dhr. L. Steenks

T: 06 21676343 ( na 19.00 uur op werkdagen)
W: www.woudtsekerk.nl
Printen
Route plannen
Delen
 • Welkom! Hier leest u meer over de mogelijkheden in ons kerkgebouw. Van maandag t/m/ zaterdag is het mogelijk om de Kerk te huren voor o.a. Rouw en Trouwdiensten, Concerten, Muziek opnames etc. In de kerk mogen maximaal 200 personen aanwezig zijn, zoals vastgelegd in onze gebruiksvergunning. Voor informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen met Dhr. L. Steenks,
  • Algemeen
  • Plaats: Schipluiden
  • Soort gebouw: Kerken
  • Aantal personen: 100 - 250
  • Prijs vanaf: € 450 - € 600
  • Soort gelegenheid: Plechtigheid, Cultureel,
  • Kerkgenootschap: Protestants
  • Ligging: DorpskernLandelijkNabij snelweg
  • Aantal ruimtes: 1
  • Officieel rijksmonument: Ja

 • Lees hier meer over de mogelijkheden en voorwaarden wat betreft verhuur.

   • Fotoreportage
   • Klokken luiden
   • Organist / pianist
   • Niet-kerkelijke muziek
   • Draadloos internet
   • Geluidsinstallatie
   • Podiumdelen
   • Krachtstroom
   • Orgel
   • Piano
   • Verwarming
   • Rolstoeltoegankelijk

 • Aan de drukke verkeersweg van Delft naar het Westland vindt men, onder de gemeente Schipluiden, het oude kerkdorp 't Woudt. Hoewel de glastuinbouw van het Westland en de flats van de omringende steden erg nabij zijn, ligt de kleine woonkern zelf nog te midden van de weilanden. 't Woudt, een erfenis uit de Middeleeuwen, heeft als geen ander dorp in de drukke Randstad zijn bebouwingspatroon door de eeuwen behouden. Op dezelfde plaats als vierhonderd jaar geleden ontmoet men een kerk, een voormalige pastorie, een kosterswoning, enkele gerestaureerde arbeidershuisjes en een drietal voorname oude boerderijen. De overheid heeft het dorpje en het gebied tot de provinciale weg in 1970 aangewezen tot "beschermd dorpsgezicht". Deze toewijzing heeft niet geleid tot een bevriezing van 't Woudt. Buiten de oude bebouwing is de schaalvergroting in de landbouw duidelijk zichtbaar. De recente nieuwbouw doet afbreuk aan het historische dorpsbeeld, maar heeft de boeren op 't Woudt gehouden. Met hun levende have zorgen ze voor een blijvende agrarische bedrijvigheid in het schilderachtige dorp. De naam 't Woudt vertelt hoe het oorspronkelijke landschap eruit heeft gezien. Op de zanderige kleigrond bevond zich een moerasbos van voornamelijk wilgen en elzen. Uit aardewerkvondsten blijkt dat de onmiddellijke omgeving van 't Woudt reeds in het begin van onze jaartelling werd bewoond. Kort na het midden van de derde eeuw kwam er, door het ineenstorten van de Romeinse Rijksgrens, een einde aan deze bewoning. Na 1100 was er sprake van een verhoogde activiteit van de zee, waardoor het zoute water tot in deze streek zijn invloed liet gelden. Rond 't Woudt zijn de kreekjes nog te herkennen, die in die tijd deel uitmaakten van het stroomgebied van de Lee (Lier). Bij de ontginning van de wildernis, vanaf de 12e eeuw, handhaafde men de natuurlijke geulen voor de afwatering. Hierdoor is het patroon van de verkaveling in de Woudsepolder nogal grillig geworden.Uit vrees voor overstromingen wierpen de bewoners terpjes op om hun woonerven droog te houden. Het inklinken van de veenbodem maakte de waterhuishouding in het nieuwe landschap moeilijker. Pestepidemieën versterkten de agrarische crisis, waardoor de meeste huisterpen in de tweede helft van de 14e eeuw werden verlaten. Een aantal bewoners verplaatste hun boerderijen naar de zanderige, minder klinkgevoelige, geulafzettingen, die als hoogten in de polder zichtbaar werden. Op een verbreding van zo'n kreekrug bevindt zich het dorpje 't Woudt. De ligging van kerk en boerderijen, op een paar honderd meter van de hoofdweg, is dus te verklaren uit de bodemgesteldheid. Omdat de kerk ook werd gebruikt als begraafplaats, heeft men het terrein nog eens extra opgehoogd. Het gebouw domineert hierdoor zijn omgeving en nodigt van ver de voorbijgangers uit om deze stille plek te komen bezoeken. De historie van 't Woudt biedt vele kleurrijke momenten. We zullen ons beperken tot de geschiedenis van het kerkgebouwen de bezienswaardigheden die daaraan zijn verbonden. Veel belangstellenden hebben de afgelopen jaren gevraagd naar een herdruk van de uitgave "De kerk van 't Woudt" (1972). Deze publicatie is een verkorte en gewijzigde versie van dat boekje. De gids kan zowel afzonderlijk worden gelezen als bij een wandeling in en om de kerk. Later verschijnt een meer uitgebreide studie over de geschiedenis van 't Woudt, waarin niet alleen de kerk, maar ook het dorp en zijn bewoners worden besproken. Tot die tijd begeleidt dit boekje de bezoeker tijdens de tocht door het verleden van de Woudtse kerk. Wij hopen dat de kennismaking met dit cultuur-historische monument zal leiden tot een blijvende band met het oude kerkdorp 't Woudt.

Jom Social Featured Photos

SuperEvents

Nog geen activiteiten

Woudtse Kerk heeft nog geen activiteiten geplaatst...